Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1.09.2011 r. zostaną wprowadzone zmiany w  rozkładach  jazdy linii 1, 5, 8, 17, 19.

Na liniach 5, 8, 17 dotyczą przywrócenia rozkładów obowiązujących przed wakacjami.

Na linii 1 dotyczą wydłużenia wybranych kursów (w uzgodnieniu z Gminą Bielsk) do przystanku Umienino Peklimar.

Na linii 19 wprowadzone zostały minutowe zmiany w rozkładach jazdy na dzień roboczy, a także zwiększono częstotliwość kursowania po godz. 20:30 w soboty i niedziele.

Uaktualnione rozkłady jazdy na powyższe linie znajdują się już na naszej stronie internetowej.