Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. w ostatnim czasie odnotowuje wzrost zniszczeń autobusów. Osoby wyrządzające szkody to zazwyczaj młodzi ludzie, którzy w taki sposób zabawiają się i szukają rozrywki.

Wczoraj na jednym z przystanków przy ul.Wyszogrodzkiej grupa młodych wyrostków wrzuciła do autobusu linii nr 19 pojemnik ze śmieciami. Kierowca niezwłocznie powiadomił policję. W trosce o bezpieczeństwo pasażerów policja wraz pracownikami odpowiedzialnymi za kontrolę biletów podjęła  wspólne działania prewencyjne związane z zapobieganiem wykroczeń w środkach Komunikacji Miejskiej w Płocku. Ponadto policjantom, którzy pełnią służbę patrolową na terenie Płocka zlecane są zadania dotyczące zwracania szczególnej uwagi w rejonie przystanków i autobusów Komunikacji Miejskiej. Dzięki interwencji płockiej Policji w wielu przypadkach sprawcy zniszczeń autobusów zostają ujęci.