Na ostatniej Sesji Rady Miasta Prezes Komunikacji Miejskiej w Płocku – Janusz Majchrzak przedstawił projekt Planu rozwoju Spółki na lata 2011-2014, który otrzymał akceptację radnych miasta.

Celem planu jest przede wszystkim zwiększenie dostępności środków komunikacji publicznej, w tym również dla osób niepełnosprawnych, poprawa warunków podróżowania poprzez modernizację taboru oraz wdrożenie nowych systemów informacji pasażerskiej. Plan przewiduje również nowy schemat sieci komunikacyjnej, który zostanie skonfigurowany w taki sposób, aby pasażer dotarł wszędzie dzięki dogodnym przesiadkom. Nie pominięto ważnej kwestii dotyczącej poprawy płynności finansowej Spółki.  Wdrożenie planu przyjęto wstępnie na 1 kwietnia 2012 roku. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane zmiany z całą pewnością wpłyną korzystnie na komfort podróżowania naszych pasażerów.

Więcej o planie rozwoju Komunikacji Miejskiej Płock Sp.z o.o. znajdziecie Państwo TUTAJ