Przystanek:
Stare Boryszewo (nż)  4632
Kierunek:
Rogozino, Mazowiecka
Powszedni
 
Objaśnienia:
e
− nie kursuje w okresie ferii letnich