Przystanek:
Zglenickiego, szpital  1682
Kierunek:
Kobierniki, Wierzbica
Powszedni
 
Sobota i niedziela handlowa