Przystanek:
Miłodróż (nż)  1832
Kierunek:
Stare Proboszczewice
Powszedni
 
Sobota i niedziela handlowa