Dołącz do zespołu KM-Płock - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. Aktualności Dołącz do zespołu KM-Płock

Dołącz do zespołu KM-Płock

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska: kierowcy autobusu, kontrolera w Strefie Płatnego Parkowania, Referenta/Specjalisty w Dziale Promocji i Komunikacji Społecznej.

Kierowca autobusu

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie
 • odpowiednie warunki pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska
 • pakiet niezbędnych szkoleń

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania prawa jazdy kategorii D
 • posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej
 • znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym
 • potwierdzenia niekaralności
 • dobrego stanu zdrowia
 • wysokiej kultury osobistej
 • punktualności i sumienności w wykonywaniu obowiązków

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@kmplock.eu, bądź dostarczenie do siedziby spółki: KM – Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w treści klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (w przypadku umieszczenia zdjęcia w CV) zawartych w ofercie pracy do realizacji procesów rekrutacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE i przepisami ustawy o ochronie danych osobowych”.

Kontroler w Strefie Płatnego Parkowania

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach szkoleń organizowanych przez pracodawcę
 • atrakcyjny pakiet socjalny

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywności
 • odpowiedzialności
 • kultury osobistej

Do zadań kontrolera należy:

 • kontrola wnoszenia opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
 • sprawdzanie czasu parkowania i ważności kart abonamentowych i parkingowych
 • wypisywanie zawiadomień do uiszczenia opłaty za niewłaściwe parkowanie
 • współpraca ze Strażą Miejską, Policją i innymi organami w zakresie związanym.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 25 kwietnia 2023 r. na adres: rekrutacja@kmplock.eu, bądź dostarczenie do siedziby spółki: KM – Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock ze wskazaniem nazwy działu SPP. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w treści klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (w przypadku umieszczenia zdjęcia w CV) zawartych w ofercie pracy do realizacji procesów rekrutacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE i przepisami ustawy o ochronie danych osobowych”.

Referent/Specjalista w Dziale Promocji i Komunikacji Społecznej

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego w ramach szkoleń organizowanych przez pracodawcę
 • nowoczesne narzędzia pracy
 • atrakcyjny pakiet socjalny

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • umiejętności klarownego i kreatywnego komunikowania się słowem pisanym
 • umiejętności samodzielnego tworzenia treści na potrzeby portali społecznościowych (zdjęcie, wideo, tekst)
 • znajomości oprogramowania do tworzenia obrazów np.: Canva, itp.
 • kreowania nowych rozwiązań w zakresie promocji transportu publicznego
 • odpowiedzialności, sumienności, konsekwencji, inicjatywy, dbałości o szczegóły
 • bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych
 • umiejętności pracy pod presją czasu

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 5 maja 2023 r. na adres: rekrutacja@kmplock.eu, bądź dostarczenie do siedziby spółki: KM – Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock ze wskazaniem nazwy stanowiska. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w treści CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (w przypadku umieszczenia zdjęcia w CV) zawartych w ofercie pracy do realizacji procesów rekrutacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE i przepisami ustawy o ochronie danych osobowych”.

Kategoria: Aktualności

Zobacz także