Zmiany w sposobie zakupu biletów w aplikacjach mobilnych - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. Aktualności Zmiany w sposobie zakupu biletów w aplikacjach mobilnych

Zmiany w sposobie zakupu biletów w aplikacjach mobilnych

Szanowni Państwo, przypominamy, że od 1 stycznia zmienia się sposób zakupu biletów w aplikacjach mobilnych i zasady przeprowadzania kontroli biletów.

Od nowego roku podczas zakupu biletów: jednoprzejazdowych przesiadkowych, biletów 24-godzinnych oraz biletów weekendowych we wszystkich aplikacjach mobilnych w których dostępne są bilety KM – Płock (PłocKArta, MoBilet, Mpay oraz aplikacjach bankowych) po wybraniu odpowiedniego biletu każdorazowo będziemy musieli wpisać numer taborowy autobusu, którym będziemy podróżować.

W styczniu zmienią się także zasady kontroli biletów w autobusach KM – Płock. W przypadku kontroli biletów i dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych będą blokowane nie tylko biletomaty i kasowniki, ale także aplikacje mobilne w pojeździe, którym przeprowadzana będzie kontrola.

Przypominamy także, że od grudnia możliwość zakupu biletów autobusowych w aplikacji SkyCash na terenie Płocka nie jest już dostępna. Pasażerowie, którzy wcześniej nabyli bilety długookresowe w tej aplikacji, mają do nich dostęp jak do tej pory w zakładce „Moje bilety”.

Numer taborowy to indywidualny numer każdego pojazdu. Składa się on z trzech cyfr.

Znajduje się on na każdym autobusie w kilku miejscach:

  • Na zewnątrz pojazdu: z przodu autobusu po lewej stronie, na bokach autobusu, tj. nad pierwszymi drzwiami i równolegle na drugiej stronie pojazdu, czyli nad oknem kabiny kierowcy oraz z tyłu autobusu obok tablicy z numerem linii
  • Wewnątrz pojazdu: w przedniej części autobusu, na ścianie kabiny kierowcy, na środku autobusu naprzeciwko drugich drzwi oraz w tylnej części autobusu na ostatniej ścianie pojazdu

Tak. Nie zmieniamy zasad obowiązywania biletów jednoprzejazdowych przesiadkowych.

Przesiadać się będzie można. Podczas kontroli biletów będzie brana pod uwagę godzina zakupu.

Nie, zmiany dotyczą wyłącznie zakupu biletów w aplikacjach mobilnych.

Nie. Zmiany dotyczą tylko zakupu biletów jednoprzejazdowych przesiadkowych, biletów 24-godzinnych oraz biletów weekendowych.

Zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Biletów, Kontroli i Rozpatrywania Reklamacji obowiązującym w Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o, za nieważny uznaje się bilet zakupiony w aplikacjach mobilnych, zawierający nieprawidłowy numer taborowy.

Po rozpoczęciu kontroli zablokowana zostanie możliwość zakupu biletów w aplikacjach mobilnych dla konkretnego numeru taborowego. Oprócz tego, tak jak dotychczas podczas kontroli biletomat mobilny oraz kasownik będą zablokowane.

Bilety KM – Płock są dostępne w aplikacjach: PłocKArta, MoBilet, Mpay oraz wybranych aplikacjach bankowych.

Kategoria: Aktualności

Zobacz także