O KM Płock

Szanowni Państwo!

Witamy na stronach portalu internetowego Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o. o. KM – Płock Sp. z o.o. powstała w wyniku procesu restrukturyzacyjnego, którego ukoronowaniem była decyzja z dnia 15 kwietnia 1998 roku Rady Miasta Płocka o przekształceniu Zakładu
Komunikacji Miejskiej w Płocku w jednoosobową spółkę prawa handlowego.  Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Płock.

Przedmiotem działania Spółki jest świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego. Działalność przewozowa prowadzona jest głównie w oparciu o ustawy: prawo przewozowe, o samorządzie gminnym, o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób, o gospodarce komunalnej.

Potencjał gospodarczy Spółki oraz duże zapotrzebowanie na usługi umożliwiają poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania spółki. Dlatego przedsiębiorstwo poza działalnością podstawową świadczy również detaliczną sprzedaż paliw płynnych na nowoczesnej samoobsługowej stacji paliw w tym również obsługę flotową kontrahentów instytucjonalnych, wynajem autobusów miejskich oraz  klasy turystycznej, usługi reklamowe – m.in. ekspozycję plakatów reklamowych w autobusach, na biletach jednorazowych, na powierzchniach tylnych autobusów oraz reklamę w monitorach znajdujących się w autobusach, przeglądy rejestracyjne pojazdów, a także warsztatowe – m.in. naprawy autobusów i samochodów ciężarowych, mechaniczne mycie autobusów, holowanie pojazdów, obsługa klimatyzacji. Ponadto posiadamy do wynajęcia powierzchnie biurowe i warsztatowe razem z wyposażeniem.


Inline
Inline