Od soboty 7 stycznia zmienia się rozkład jazdy linii 34 (120)

Wycofane zostaną kursy w soboty i niedziele. Linia kursować będzie we wszystkie dni powszednie, oprócz okresu wakacyjnego. Rozkład jazdy w te dni nie zmieni się. Przypominamy także, że linia od soboty otrzyma nowy numer z 34 na 120  (zgodnie z zaplanowaną zmianą numeracji linii podmiejskich).

Kursy weekendowe zostały wycofane przede wszystkim z uwagi na bardzo małe zainteresowanie ze strony pasażerów. Decyzja o likwidacji kursów została uzgodniona z Wójtem Gminy Radzanowo.

W związku z powyższym z rozkładu jazdy linii 60 znikają kursy: sobota – 9:30 z przystanku  Przemysłowa, 10:42 z przystanku Podolszyce i 15:30 z przystanku Przemysłowa. W niedzielę – 15:31 z przystanku Przemysłowa

Dodany zostanie jeden kurs w niedzielę  z przystanku Przemysłowa o 16:41 w kierunku Podolszyc.

Zmiany w rozkładzie zostaną wprowadzone również na linii 1 (110). Od soboty znikają kursy: 5:17 z przystanku Jędrzejewo w kier. Bronowo – Zalesie oraz 5:32 z przystanku Bronowo –Zalesie w kierunku Płocka.

Dodane zostaną  kursy z Dworca Kolejowego o godz. 12:35 w kierunku Bronowo – Zalesie oraz o 13:02 z Bronowo – Zalesie do Dworca kolejowego.