W związku z budową obwodnicy Płocka na ul. Bielskiej (DK60) w dniach 12-13 stycznia wystąpią ograniczenia w ruchu pojazdów. W związku z tym autobusy KM- Płock mogą mieć opóźnienia.

W dniach 12-13 stycznia 2017 r., w godzinach 8.00-15.00 na ul. Bielskiej prowadzona będzie wycinka drzew. W związku z tym, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja polegająca na czasowym wstrzymywaniu ruchu pojazdów na w/w drodze. Utrudnienia będą występowały na odcinku od ul. Wiadukt do ul. Sierpeckiej.