Przystanek:
Stróżewko, II (nż)  3302
Kierunek:
Rogozino, Mazowiecka
Powszedni
 
Objaśnienia:
e
− nie kursuje w okresie ferii letnich