Przystanek:
Piękna  152
Kierunek:
Staroźreby
Powszedni
 
Objaśnienia:
R
− kurs do: Radzanowo, skrzyż.
e
− nie kursuje w okresie ferii letnich