Przystanek:
Fabryka maszyn  3022
Kierunek:
Cm. Komunalny 04