Trasa
Jachowicza (dw. aut.) - Jachowicza (w obydwu kierunkach) - Bielska (w obydwu kierunkach) - Tysiąclecia - Miodowa - Mościckiego - Dobrzyńska - Zglenickiego - Biała - Stara Biała - Kamionki - Miłodróż - Stare Proboszczewice

Kierunek: Jachowicza (teatr)
Przystanki:Ulica:
Stara Biała
 
Stare Proboszczewice
 
Stare Proboszczewice, Polna
 
Miłodróż
 
Kamionki, wsch.
 
Kamionki
 
Stara Biała, Kamionki
 
Stara Biała, Kowalewko
 
Stara Biała
 
Biała, osiedle
 
Naftobudowa
Płock
 
Naftoremont
Zglenickiego
 
Zglenickiego, brama III
Zglenickiego
 
Zglenickiego, brama I
Zglenickiego
 
Zglenickiego, szpital
Zglenickiego
 
Zglenickiego, Biała
Zglenickiego
 
Zglenickiego, Maszewo
Zglenickiego
 
Zglenickiego
Dobrzyńska
 
Maszewska
Dobrzyńska
 
Skarpa
Dobrzyńska
 
Kredytowa
Mościckiego
 
Pszczela
Miodowa
 
Wolskiego
Tysiąclecia
 
Rembielińskiego
Tysiąclecia
 
Jachowicza (teatr)
Jachowicza
    
Kierunek: Stare Proboszczewice
Przystanki:Ulica:
Płock
 
Jachowicza
Jachowicza
 
Jachowicza (teatr)
Jachowicza
 
Rembielińskiego
Tysiąclecia
 
Wolskiego
Tysiąclecia
 
Pszczela
Miodowa
 
Kredytowa
Mościckiego
 
Skarpa
Dobrzyńska
 
Maszewska
Dobrzyńska
 
Zglenickiego
Dobrzyńska
 
Zglenickiego, Maszewo
Zglenickiego
 
PPPT, CUK
droga wew. PPPT
 
Zglenickiego, Biała
Zglenickiego
 
Zglenickiego, szpital
Zglenickiego
 
Zglenickiego, brama I
Zglenickiego
 
Zglenickiego, brama III
Zglenickiego
 
Naftoremont
Zglenickiego
Stara Biała
 
Naftobudowa
 
Biała, osiedle
 
Stara Biała
 
Stara Biała, Kowalewko
 
Stara Biała, Kamionki
 
Kamionki
 
Kamionki, wsch.
 
Miłodróż
 
Stare Proboszczewice, Polna
 
Stare Proboszczewice